Στο ποσό των 23.245.162,92 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας F.H.L. Η. Κυριακίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας σε συνέχεια της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών οι οποίες παύουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ από τη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 23.245.162,92 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι 23.719.554