Δεκτή έκανε το ρουμανικό Δημόσιο, μέσω του υπουργείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τη μη δεσμευτική προσφορά του οργανισμού ταχυδρομείων του Βελγίου "Bpost", για την απόκτηση του 51% του οργανισμού ταχυδρομείων της Ρουμανίας (CNPR).

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Σορίν Γκριντεάνου τόνισε πως ο επενδυτής καλείται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Το 2014, ο οργανισμός ρουμανικών ταχυδρομείων "έκλεισε" με κερδοφορία, ύστερα από έξι συνεχόμενα χρόνια ζημιών. 

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των ρουμανικών ταχυδρομείων εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και προβλέπει τη συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου. Αυτό, όπως διευκρινίζεται, περιλαμβάνει την απόκτηση μεριδίου 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014, ο οργανισμός ρουμανικών ταχυδρομείων συνεισέφερε με ποσό 87,8 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό, ποσό ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένων των απολύσεων που έγιναν το 2013 και, κατά συνέπεια, μείωσαν τις εισφορές από τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, το 2014 θα "κλείσει" με λειτουργικά κέρδη 16,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 11,7 εκατ. ευρώ το 2021 και 7,8 εκατ. ευρώ το 2013. 

Μέσω του υπουργείου Κοινωνίας της Πληροφορίας, το ρουμανικό Δημόσιο κατέχει το 75% του οργανισμού ταχυδρομείων και το υπόλοιπο 25% ανήκει στο Proprietatea Fund. 

Ο οργανισμός ταχυδρομείων διαθέτει ένα δίκτυο 5.687 γραφείων, το μεγαλύτερο στη Ρουμανία και απασχολεί 27.305 υπαλλήλους. Οι υπηρεσίες του οργανισμού καλύπτουν ένα δίκτυο 19 εκατομμυρίων πολιτών και περισσότερων από 7,5 εκατομμυρίων διευθύνσεων στο δίκτυό του.