Αύξηση κατέγραψαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές στην ΠΓΔΜ το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, όγκος των εμπορικών συναλλαγών ανήλθε στα περίπου 12,2 δισ. δολάρια, αυξημένος κατά 12,4%.

Το ύψος των εξαγωγών της χώρας διαμορφώθηκε στα περίπου 4,9 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά περίπου 15,6% σε σύγκριση με το 2013, ενώ το ύψος των εισαγωγών ανήλθε στα περίπου 7,3 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά 10,3% σε σύγκριση με το το 2013.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της ΠΓΔΜ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε στα περίπου 2,4 δισ. δολάρια.

Τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της ΠΓΔΜ, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014, ήταν οι καταλύτες και το σιδηρονικέλιο, ενώ τα σημαντικότερα εισαγωγικά προϊόντα ήταν τα πετρελαϊκά προϊόντα, τα μεταλλεύματα πλατίνας και η ηλεκτρική ενέργεια.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2014, η ΠΓΔΜ πραγματοποίησε ως επί το πλείστον εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε . (76,6% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας) και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (14% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας), ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της προήλθε από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (63,5 % επί των συνόλου των εισαγωγών της ΠΓΔΜ).

ι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της ΠΓΔΜ, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2014, ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Σερβία και η Ιταλία, χώρες με τις οποίες πραγματοποιήθηκε το 51,7% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της.