Από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου  θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της εταιρείας Σφακιανάκης ΑΕΒΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών κατά 17.411.856,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,50 σε 0,30 ευρώ. 

Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.374.344,00 ευρώ και διαιρείται σε 7.914.480 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.