Σε πώληση μετοχών αξίας 1.250.000 ευρώ της International Life ΑΕΓΑ (Γενικών Ασφαλίσεων) προχώρησε η International Life AEAZ (Ζωής), βασικός μέτοχος της εταιρείας. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξία της συναλλαγής αύξησε ισόποσα τα εποπτικά κεφάλαια της μητρικής εταιρείας ζωής και αποτελεί ακόμα μία επιτυχημένη κίνηση του ομίλου στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών εταιρειών του.