Μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 2 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας που προέρχεται από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας, από την τράπεζα Eurobank Ergasias. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του γερµανικού δηµοσίου, υπό την διαχείριση της γερµανικής αναπτυξιακής τράπεζας µε την επωνυµία «Kreditanstalt für Wiedraufbau» και κατά 50% από πόρους του ελληνικού δηµοσίου, υπό τη διαχείριση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Εθνικό Ταµείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ.

TAGS