Σε υποβάθμιση του κρατικού αξιόχρεου της Ελλάδας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's.

Το αξιόχρεο της Ελλάδας υποβαθμίστηκε σε B- από Β.

Παράλληλα, διατηρεί την αρνητική προοπτική (credit watch negative), υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να προχωρήσει και σε νέα κίνηση.

Ο οίκος αξιολόγησης επικαλείται ως λόγο της υποβάθμισης, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μη δέχεται ως εγγύηση τίτλους του Ελληνικού δημοσίου, καθώς και την απουσία συμφωνίας σχετικά με το πρόγραμμα της χώρας.

«Η υποβάθμιση αντανακλά την οπτική μας ότι οι περιορισμοί της ρευστότητας στις τράπεζες της χώρας και την οικονομία της, που στένεψαν το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο η νέα κυβέρνηση μπορεί να πετύχει συμφωνία σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τους επίσημους πιστωτές της», αναφέρει ο οίκος. 

«Παρότι η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει λιγότερο από δύο εβδομάδες στην εξουσία, θεωρούμε ότι τα περιορισμένα ταμειακά της διαθέσιμα και οι λήξεις χρέους που πλησιάζουν περιορίζουν σημαντικά τη διαπραγματευτική της ευελιξία στις συζητήσεις με τους διεθνείς πιστωτές» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον S&P, περαιτέρω καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων θα ασκήσει επιπλέον πιέσεις στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα με την μορφή εκροής καταθέσεων και στη χειρότερη περίπτωση την επιβολή περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων και την απώλεια της πρόσβασης στην χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης και πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Η προσεχής αξιολόγηση του ελληνικού μακροπρόθεσμου κρατικού αξιόχρεου αναμένεται να γίνει την 13η Μαρτίου, διευκρίνισε ο οίκος.