Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα σε "ΒΒ" και "ΒΒ+" αντίστοιχα, με τις προοπτικές σταθερές. 

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο της πολιτικής για την περίοδο 2015-2017 βασίζεται σε πιο ρεαλιστικές μακροοικονομικές παραδοχές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί σε θετικό "έδαφος" το 2015 (+0,5%) και να ανέλθει σε 1,5% το 2017, ενώ προβλέπεται η αισθητή μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 3,8% του ΑΕΠ το 2015, 3,6% το 2016 και 2,3% το 2017. 

Σύμφωνα με τον οίκο Fitch, οι κροατικές αρχές σχεδιάζουν περικοπές στις δαπάνες για τις συντάξεις, τους μισθούς του δημόσιου τομέα, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Εντούτοις, τα μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει ακόμη να καθοριστούν λεπτομερώς και μπορεί να μετριαστούν από τις επικείμενες εκλογές και τον φόβο των Αρχών για εκτροχιασμό μιας αδύναμης οικονομικής ανάκαμψης. 

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι ο συντονισμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης και η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσουν την κυρίαρχη πιστοληπτική ικανότητα και θα συμβάλλουν στην "απελευθέρωση" δημοσιονομικού χώρου για την καλύτερη αξιοποίηση 12,5 δισ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την Κροατία την περίοδο 2014-2020. 

Προς το παρόν, ο ρυθμός απορρόφησης τέτοιων κονδυλίων από την Κροατία παραμένει στις τελευταίες θέσεις του "πίνακα" των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η παρατεταμένη ύφεση συνεχίζει να βλάπτει τις προοπτικές για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Πέρυσι, η Κροατία σημείωσε την έκτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης, αν και σε πιο "ρηχά νερά" (-0,5%) σε σχέση με το 2013 (-1%), καθώς η οικονομία "εργαζόταν" υπό τις 'δίδυμες' πιέσεις απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα και της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Για την απόφαση της κροατικής κυβέρνησης να "παγώσει" τη συναλλαγματική ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το κούνα για ένα έτος, με στόχο την "ανακούφιση" δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, ο οίκος επισημαίνει -μεταξύ άλλων- ότι "ενώ η κίνηση αυτή θα στηρίξει τον τομέα των νοικοκυριών και ενδεχομένως να προλάβει πιο έντονη απομόχλευση, θα βλάψει την κερδοφορία των τραπεζών, κυρίως ξένης ιδιοκτησίας". 

Η αξιολόγηση του οίκου Fitch σε ξένο νόμισμα για την Κροατία είναι η ίδια με εκείνη από τον οίκο Standard & Poors, με τις προοπτικές να είναι σταθερές και στις δύο αξιολογήσεις, ενώ η βαθμολογία της Κροατίας από τον οίκο Moody's είναι ένα επίπεδο υψηλότερο, σε Ba1, αλλά με αρνητική προοπτική.