Να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη μείωση της κρατικής συμμετοχής στην οικονομία, να περιοριστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού και να υιοθετηθεί ένα περισσότερο φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, συστήνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στη Σλοβενία.

Στην έκθεση που παρουσιάστηκε, στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των κρατών της G20, σήμερα, στην Κωνσταντινούπολη επισημαίνεται η έγκριση, από το κοινοβούλιο, της λίστας των 15 κρατικών επιχειρήσεων που προορίζονται για ιδιωτικοποίηση, η σύσταση της εταιρείας Slovenia Sovereign Holding (SSH) και η πώληση τεσσάρων κρατικών εταιρειών, όμως προστίθεται ότι η πρόοδος στη μείωση της κρατικής συμμετοχής στην οικονομία συντελέστηκε με αργούς ρυθμούς. 

Ο διεθνής Οργανισμός καλεί τη Σλοβενία να σχεδιάσει ένα γρήγορο και διαφανές καθεστώς για τον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν στα "χέρια" του Δημοσίου, την διασφάλιση της αυτονομίας του διοικητικού συμβουλίου και της διαχείρισης της SSH και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών, με στόχο την στήριξη της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα.

Επίσης ζητεί να υπάρξει περαιτέρω μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, έπειτα από την τελευταία μεταρρύθμιση, που αύξησε το θεσπισμένο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση και εκτιμά -μεταξύ άλλων- ότι πρέπει να περιοριστεί η πρόσβαση στην πρόωρη συνταξιοδότηση. 

Τέλος στην έκθεσή του ο Οργανισμός συστήνει τη μεταρρύθμιση στα επιδόματα ανεργίας, κοινωνικής βοήθειας και άλλων επιδομάτων για τους ανέργους και τα ανενεργά άτομα, προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα εργασίας. Η πρόοδος σε αυτό τον τομέα θα ενδυναμώσει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, επισημαίνεται.