Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το 2014 σημειώθηκε πτώση κατά 2,7% της βιομηχανικής παραγωγής ενώ μόνο τον Δεκέμβριο η υποχώρηση ανήλθε στο 3,8%.

Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 3,8% τον Δεκέμβριο 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012. 

Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 13,2% 

β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 2,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή τροφίμων, καπνού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και επισκευών και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 18,6%, και 

δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 4,3%. 

Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- ∆εκεµβρίου 2014 παρουσίασε μείωση 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- ∆εκεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.