Αύξηση κατέγραψαν το 2014 οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με το  Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής οι αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 52,5 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 5,8%. Η αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 58,5 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 5,9%.

Η αξία των ρουμανικών εξαγωγών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 37,305 δισ. ευρώ και των εισαγωγών σε 44,103 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 71,1% του συνόλου των ρουμανικών εξαγωγών το 2014 και οι εισαγωγές στο 75,4% του συνόλου των εισαγωγών το προηγούμενο έτος.

Η αξία των ρουμανικών εξαγωγών σε τρίτες χώρες διαμορφώθηκε σε 15,153 δισ. ευρώ και των εισαγωγών σε 14,401 δισ. ευρώ. Οι ρουμανικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες αντιστοιχούν στο 28,9% του συνόλου των εξαγωγών το 2014 και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες στο 24,6% του συνόλου των εισαγωγών πέρυσι.