Την επιτάχυνση των προσπαθειών για τη μείωση της κρατικής συμμετοχής στην οικονομία, τον περιορισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού και την υιοθέτηση ενός περισσότερου φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού συνταξιοδοτικού προγράμματος «συστήνει» στη Σλοβενία, ο ΟΟΣΑ.

Στην έκθεση επισημαίνεται η έγκριση, από το κοινοβούλιο, της λίστας των 15 κρατικών επιχειρήσεων που προορίζονται για ιδιωτικοποίηση, η σύσταση της εταιρείας Slovenia Sovereign Holding (SSH) και η πώληση τεσσάρων κρατικών εταιρειών, όμως προστίθεται ότι η πρόοδος στη μείωση της κρατικής συμμετοχής στην οικονομία συντελέστηκε με αργούς ρυθμούς.

Ο ΟΟΣΑ καλεί τη Σλοβενία να σχεδιάσει ένα γρήγορο και διαφανές καθεστώς για τον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν στα «χέρια» του Δημοσίου, την διασφάλιση της αυτονομίας του διοικητικού συμβουλίου και της διαχείρισης της SSH και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών, με στόχο την στήριξη της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα.

Ο Οργανισμός καλεί, επίσης, για περαιτέρω μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, έπειτα από την τελευταία μεταρρύθμιση, που αύξησε το θεσπισμένο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση και εκτιμά -μεταξύ άλλων- ότι πρέπει να περιοριστεί η πρόσβαση στην πρόωρη συνταξιοδότηση.