Αρνητικό κατά 9.273 είναι το ισοζύγιο των ροών της μισθωτής απασχόλησης τον Ιανουάριο του 2015, σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, από τη σύγκριση του Ιανουαρίου του 2015 και του Ιανουαρίου του 2014, προκύπτει για τον Ιανουάριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 9.273 θέσεων εργασίας, έναντι θετικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο του 2014.

Τα αναλυτικά στοιχεία του «Εργάνη» πάντως, δείχνουν ότι ο μήνας Ιανουάριος, εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο από το 2001 έως σήμερα, με μοναδική εξαίρεση, τον Ιανουάριο του έτους 2014, όπου το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 6.397 θέσεις εργασίας.

Το υψηλότερο αρνητικό ισοζύγιο Ιανουαρίου εμφανίζεται τον Ιανουάριο του 2009 όπου χάθηκαν 28.995 θέσεις εργασίας και το χαμηλότερο τον Ιανουάριο φέτος, με απώλειες 9.273 θέσεων εργασίας.

Οι ροές απασχόλησης είναι σταθερά αρνητικές από τον Σεπτέμβριο του 2014, με υψηλότερο αρνητικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο κατά 66.636 θέσεις εργασίας.

Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο του 2015, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 91.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε 101.260. Από τις 101.260 συνολικά αποχωρήσεις, οι 46.354 ήταν οικειοθελείς και οι 54.906 αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι κλάδοι στους οποίους τον περασμένο μήνα έγιναν οι περισσότερες προσλήψεις, είναι η εκπαίδευση, η επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες και η βιομηχανία τροφίμων.

Αντίθετα το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων τον περασμένο μήνα, εμφανίζουν τα καταλύματα, οι δραστηριότητες των υπηρεσιών εστίασης οι διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, η γραμματειακή υποστήριξη, το λιανικό εμπόριο και οι δραστηριότητες απασχόλησης.

Σχετικά με το είδος των προσλήψεων, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αναλογούν περίπου στο μισό του συνόλου των συμβάσεων, ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε ελαστικές μορφές εργασίας.