Συνάντηση είχε σήμερα ο υφυπουργός Παναγιώτης Σγουρίδης, με τη Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Κατά την συνάντηση τεθήκαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο της χοιροτροφίας. 

Ο κ. Σγουρίδης δήλωσε, ότι θα πραγματοποιήσει συσκέψεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου για την επίλυση ζητημάτων μεταξύ των οποίων είναι η αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων κρεάτων, η βελτίωση προϋποθέσεων έκδοσης αδειών περιβαλλοντικών όρων για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, η εφαρμογή ποιοτικής κατάταξης χοιρινών στα σφαγεία, η δημιουργία  ενιαίου μητρώου χοιροειδών και τέλος η μείωση του ενεργειακού κόστους των εκμεταλλεύσεων.