Χωρίς νέα συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες των ρουμανικών Αρχών και της αποστολής του ΔΝΤ, που επισκέπτεται το Βουκουρέστι.

Πάντως, στη δήλωση των μελών της αποστολής του ΔΝΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα τονίζεται -μεταξύ άλλων- ότι η ρουμανική οικονομία διόρθωσε, σε μεγάλο βαθμό, τις εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες μέσω από ένα μείγμα σταθερών μακροοικονομικών πολιτικών, ωστόσο παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ.

Το ΔΝΤ συστήνει τον συνδυασμό βιώσιμων μακροοικονομικών πολιτικών με μέτρα εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, ιδίως της επιτάχυνσης απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών, καθώς και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων επιχειρήσεων.

Οι συζητήσεις με τις ρουμανικές Αρχές ήταν εποικοδομητικές, αλλά ορισμένα σημεία παρέμειναν σε αναστολή και γι' αυτό τον λόγο η αποστολή δεν θα ολοκληρώσει το έργο της με μια ανάλυση στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ.

Οι ομάδες είχαν εποικοδομητικές συζητήσεις με τις ρουμανικές Αρχές για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ και συμφώνησαν σε ορισμένες βασικές πολιτικές σε αυτό το πλαίσιο. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έγινε, ορισμένα σημεία παρέμειναν σε αναστολή και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αποστολής.