Το ποσό των 1,137 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 875 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,50% έναντι 2,15% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 14 Ιανουαρίου 2015.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ. 

 

 

TAGS