Το 1.063.928 άτομα έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, σε σχέση με τον προηγούμενο Νοέμβριο που το σύνολο των ανέργων ανερχόταν σε 1.060.067 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το ύνολο των ανέργων επιδοτούνται μόνο οι 173.526, το  52,80% των ανέργων που εξακολουθούν να αναζητούν εργασία είναι μακροχρόνια άνεργοι και το 47,20% είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Επίσης, υπάρχουν 205.803 άνεργοι, οι οποίοι αν και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, έπαψαν να αναζητούν εργασία μέσα από τις υπηρεσίες του οργανισμού.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία μέσα από τις υπηρεσίες του οργανισμού, οι 342.696 (39,94%) είναι άνδρες και οι 515.429(60,06%) είναι γυναίκες.

Στην ηλικιακή ομάδα έως 19 ετών οι άνεργοι είναι 9.455(1,10%), στην ομάδα 20-24 ετών 78.478( 9,15%), στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών 123.111 άτομα (14,35%), στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών 187.007 (21,79%) και στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών 102.811 (11,98%).

Επιδοτούνται οι 17 στους 100 ανέργους

Από το σύνολο του 1.063.928 ανέργων επιδοτούνται μόνο οι 173.526. Από αυτούς οι 103.548 είναι κοινοί άνεργοι και οι 69.978 είναι οι εποχικοί άνεργοι των τουριστικών επαγγελμάτων.

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 142.897 άτομα, στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 9.588 άτομα και στους υπηκόους τρίτων χωρών σε 21.041 άτομα.