Σταθερό στο 25,8% έμεινε το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2014 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα αλλά σαφώς μειωμένο από ένα χρόνο νωρίτερα τον Νοέμβριο του 2013 οπότε και ήταν στο 27,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα, με το πρόβλημα να εστιάζεται στους νέους έως 24 ετών (ποσοστό ανεργίας 50,6%) και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 34 ετών (ποσοστό 33%). 

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι:

  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 27.720 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2013 (μείωση 0,8%) και κατά 13.552 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2014 (μείωση 1,1%).
  • Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.538.308 άτομα και αυξήθηκε κατά 52.585 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2013 (αύξηση 1,5%), αλλά μειώθηκε κατά 27.720 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2014.
  • Ο οικονομικά µη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.347.378 άτομα και μειώθηκε κατά 2.590 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2013 (μείωση 0,1%), ενώ αυξήθηκε κατά 36.931 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2014 (αύξηση 1,1%).
  • Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (29,3% τον Νοέμβριο 2014 από 31,3% τον Νοέμβριο 2013) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (23% από 24,9%).
  • Ηλιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις ηλικίες 15- 24 ετών (50,6% τον Νοέμβριο 2014 από 57% τον Νοέμβριο 2013) και 25- 34 ετών (33% από37,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (22,1% από 24,3%), 45- 54 ετών (19,7% από 21%), 55- 64 ετών (αμετάβλητη στο 16,9%) και 65- 74 ετών (10,9% από 10,1%).
  • Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Αττική (26,8% τον Νοέμβριο 2014 από 28,9% τον Νοέμβριο 2013), η Μακεδονία- Θράκη (26,5% από 30,1%) και η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26% από 27,6%). Ακολουθούν, η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (25,9% από 28%), η Κρήτη (25,2% από 25,6%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (αμετάβλητη στο 25%) και το Αιγαίο (20,8% από 23,1%).