Οι ιδιώτες που διακρατούν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και έχουν αγοράσει ασφάλιστρα για τον κίνδυνο χρεοκοπίας (CDS), θα μπορούσαν να εισπράξουν πάνω από 750 εκατ. ευρώ, εάν η Ελλάδα δεν αποπληρώσει ομόλογά της που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή άλλοι δημόσιοι πιστωτές, σύμφωνα με νομικούς κύκλους τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι πληρωμές των CDS γίνονται όταν η Διεθνής Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων (ISDA) θεωρήσει ότι έχει συμβεί ένα «πιστωτικό γεγονός» (credit event). Δικηγόροι που ειδικεύονται στα παράγωγα δήλωσαν ότι για την κήρυξη πιστωτικού γεγονότος «δεν υπάρχει διαφορά, αν το χρέος διακρατείται από δημόσιο φορέα ή όχι». «Εάν υπάρξει αδυναμία πληρωμής δανείων της Ελλάδας και αυτή υπερβαίνει το 1 εκατ. δολάρια ή το ισοδύναμό του σε εγχώριο νόμισμα, εφόσον έχει λήξει η όποια περίοδος χάριτος, τότε πρόκειται για πιστωτικό γεγονός» σημείωσε ο Σάιμον Φερθ της νομικής εταιρείας Linklaters.

Με βάση, όμως, τη συμφωνία του 2012 για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, προβλέπεται ότι δεν σημειώνεται «πιστωτικό γεγονός» από χρέη της Ελλάδας που είχαν αναληφθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2012. Αυτό σημαίνει ότι αν η Ελλάδα δεν αποπληρώσει δάνεια του ΔΝΤ που λήγουν τους επόμενους μήνες, δεν θα υπάρξει «πιστωτικό γεγονός», επειδή αυτά είχαν συναφθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2012.

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για ομόλογα που διακρατεί η ΕΚΤ – όπως αυτά που λήγουν τον Ιούλιο, ύψους 3,5 δισ. ευρώ –, επειδή αυτά έχουν ανταλλαγεί τον Μάρτιο του 2012 με παλαιότερα που διακρατούσε η ΕΚΤ.

Ο άλλος όρος για να πληρωθούν τα CDS είναι ότι η μη αποπληρωμή των ομολόγων δεν βασίζεται σε εθελοντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΚΤ, της ΕΕ ή του ΔΝΤ. Επίσης, τα CDS πυροδοτούνται μόνο, αν το χρέος διακρατείται από τουλάχιστον 4 διαφορετικούς φορείς.