Οριακή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% κατέγραψε η Γαλλία το τελευταίο τρίμηνο του 2014.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης κατεβάζει ταχύτητα καθώς το προηγούμενο τρίμηνο είχε επιτύχει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3%.

Συνολικά το 2014, η γαλλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4%, όσο και τον προηγούμενο χρόνο.