Ανάπτυξη 0,3% κατέγραψε το δ τρίμηνο του 2014 η Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ στην Ε.Ε. των 28 αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, ενώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 0,3%.