Στην ανάγκη επίτευξης μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας, που θα βασίζεται στη σημερινή πραγματικότητα της οικονομίας, η οποία αποτελεί καίριας σημασίας ζητούμενο, κατέληξε ομόφωνα η γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε έκτακτη συνεδρίασή της στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε ότι "το πραγματικό διακύβευμα για την αγορά είναι το πώς θα δημιουργηθούν ξανά στην Ελλάδα συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε εργαζόμενοι".

Στη συνέχεια ο κ. Μίχαλος παρουσίασε τις θέσεις της επιμελητηριακής κοινότητας, όπως έχουν κατ' επανάληψη διατυπωθεί, και αφορούν στην:

- Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και στο κράτος.

- Διαμόρφωση σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό και σαφείς προτεραιότητες.

- Απλό, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, με συντελεστή 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρόσωπα.

- Τολμηρό πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

- Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής.

- Στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

- Επίσπευση της διοικητικής μεταρρύθμισης, με προτεραιότητες τη μείωση του αριθμού των δημοσίων φορέων, τη διαμόρφωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας, τη διαμόρφωση σοβαρού συστήματος αξιολόγησης, με κίνητρα και μηχανισμούς επιβράβευσης και προσέλκυσης των αρίστων.