Αυξημένος κατά 3.451 συνταξιούχους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είναι ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας, ανερχόμενος σε 2.657.649, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού προγράμματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας, που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα.

Το Φεβρουάριο του 2015 πληρώθηκαν συνολικά 4.535.689 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.904.617 ήταν κύριες και 1.631.072 επικουρικές. Το συνολικό ποσό που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.345.167.827,84 ευρώ.

Τον Φεβρουάριο επίσης, ανεστάλη η καταβολή 12.296 κύριων και επικουρικών συντάξεων συνολικού ποσού 534.921,56 ευρώ.

Συνολικά, οι νέοι συνταξιούχοι που προστέθηκαν στο σύστημα κατά το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2014 έως και τον Φεβρουάριο του 2015 ανήλθαν στους 30.812.

Το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους ανήλθε σε 61.062.365,37 ευρώ και το συνολικό ποσό συντάξεων σε 8.660.693,21 ευρώ για την πληρωμή 18.316 συντάξεων. Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 44,7%.

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων σε ποσοστό που ξεπερνά το 51% αφορά συνταξιούχους ηλικίας 56 έως 61 ετών και 62 έως 67 ετών.

Η πλειονότητα των συνταξιούχων λόγω γήρατος (σε ποσοστό 18% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66- 70 ετών με μέση σύνταξη που αγγίζει το ποσό των 1.061,08 ευρώ.

Ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 170.689 συνολικά και το ποσό που καταβάλλεται σε 57.371.767 ευρώ. Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων το 29% αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις

Διαπιστώνεται επίσης, πως περίπου το 30% των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα είναι ηλικίας έως και 25 ετών και το 37% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών. Αντίστοιχα, από τους συνταξιούχους οι οποίοι είναι παράλληλα δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 21% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 22% μεταξύ 76-85 ετών.

Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του προγράμματος «Ήλιος» ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων γήρατος λαμβάνουν εισόδημα που κυμαίνεται στο εύρος 500-1000 ευρώ ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που βρίσκεται στο εύρος 1.000-2.000 ευρώ.

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης, ενώ από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως 1.295.293 συνταξιούχοι λαμβάνουν μια μόνο σύνταξη, 949.821 λαμβάνουν δύο συντάξεις και 333.947 συνταξιούχοι λαμβάνουν τρεις συντάξεις.