Σε μείωση του ανώτατου καταθετικού επιτοκίου κατά 1% προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή συνεδρία του αποφάσισε να προχωρήσει σε διαφοροποίηση του ανώτατου καταθετικού επιτοκίου, όπως καθορίζεται στον τύπο υπολογισμού των επιπρόσθετων κεφαλαίων των τραπεζών, με μείωση κατά 1%.

Μέχρι τώρα το καταθετικό επιτόκιο καθοριζόταν στη βάση τριών εκατοστιαίων μονάδων συν το Euribor, που επί του παρόντος είναι σχεδόν 0,26% για δάνεια ενός έτους.

Αυτό σημαίνει ότι στο εξής το καταθετικό επιτόκιο θα είναι περίπου 2,26%, δηλαδή 2% βασικό επιτόκιο συν 0,26% Euribor.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Κεντρική έχοντας υπόψη και τις διαβουλεύσεις της διοικητού της που προηγήθηκαν επί του θέματος με εκπροσώπους των τραπεζών, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα προχωρήσουν αμέσως σε ανάλογες μειώσεις στα δανειστικά επιτόκια.

Η Κεντρική Τράπεζα, προστίθεται, θα παρακολουθεί στενά την πορεία των δανειστικών επιτοκίων και, αν χρειαστεί, θα εξετάσει στο μέλλον τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η Τράπεζα Κύπρου, το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου, ανακοίνωσε τη μείωση όλων των βασικών επιτοκίων της κατά 1%, χωρίς καμία εξαίρεση, σημειώνοντας ότι «το όφελος θα αφορά σε όλα τα ενεργά δάνεια που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας».