Πάνω από 7% μειώθηκαν οι ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 1,181 δισ. ευρώ ή στο 2,8% του ΑΕΠ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στη Βουλγαρία την τελευταία πενταετία συρρικνώθηκε, ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά της επενδυτικής δραστηριότητας το 2014 σχετίζεται με την εκροή του γερμανικού κεφαλαίου.

Η Γερμανία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας το 2014, όμως οι επενδύσεις της κατέγραψαν μείωση 340 εκατομμυρίων ευρώ, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.