Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,36 ευρώ ανά μετοχή (2013: €0,354 ευρώ) ανακοίνωσε ότι θα προτείνει προς την γενική συνέλευση των μετόχων της Coca Cola HBC AG, το διοικητικό της συμβούλιο. 

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, κατά το Δ' τρίμηνο του 2014 τα καθαρά συγκρίσιμα κέρδη της Coca-Cola HBC AG υποχώρησαν κατά 11,4% στα 30,4 εκατ.ευρώ και για ολόκληρη τη χρήση 2014 κατά 5,4% στα 277,4 εκατ.ευρώ. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της, τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία κατέγραψαν πτώση 5,6%, ευνοήθηκαν από την αναχρηματοδότηση του χρέους το 2013. 

Όπως επίσης σημειώνεται, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν στη διάρκεια του (τελευταίου) τριμήνου σε σύγκριση με το περασμένο τρίμηνο ενώ καταγράφηκαν καλές επιδόσεις στη Ρωσία, τη Νιγηρία, την Πολωνία, την Αυστρία και την Ελλάδα. Επίσης, καταγράφηκε βελτίωση στην τάση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με την τάση που καταγράφηκε το εννεάμηνο του έτους, με αποτέλεσμα ελαφρώς καλύτερους από τους αναμενόμενους όγκους πωλήσεων για το σύνολο του έτους. 

Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση συνέχισαν να βελτιώνονται, παρά τη μικρή μείωση του ρυθμού βελτίωσης σε σχέση με αυτόν που καταγράφηκε τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με αποτέλεσμα αύξηση 2,5% για το σύνολο του έτους. 

Στο τρίμηνο, οι καλύτερες από τις αναμενόμενες τιμές πρώτων υλών αντιστάθμισαν εν μέρει τις σημαντικές δυσμενείς νομισματικές μεταβολές που καταγράφηκαν ιδιαίτερα μετά το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου, οι οποίες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της εταιρείας κατά 15 εκατ. ευρώ. 

Όπως επίσης σημειώνεται, η συνέχιση των δυσμενών νομισματικών μεταβολών και των χαμηλών επιπέδων του όγκου πωλήσεων στη διάρκεια του έτους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου της αύξησης της τελικής τιμής των προϊόντων μας και του βελτιωμένου μείγματος συσκευασίας, καθώς και τη μείωση του κόστους πρώτων υλών, με αποτέλεσμα χαμηλότερα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε σχέση με πέρυσι. Το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών σε ετήσια βάση διατηρήθηκε, σε γενικές γραμμές, σταθερό.

TAGS