Μειώθηκε κατά 0,8 μονάδες ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2014.

Ο Δείκτης διαμορφώθηκε στις 88,6 μονάδες.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2013, ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 0,4 μονάδων ή 0,4%.

Την  περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, αυξήθηκε κατά 1,2%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.