Νέος διευθύνων σύμβουλος του Υγεία αναλαμβάνει ο Αναστάσιος Κυπριανίδης.  

Ο κ. Κυπριανίδης είναι ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Dipl. Ing.) και διδάκτωρ Φυσικός του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας. Υπήρξε ερευνητής στο Ινστιτούτο CNRS της Γαλλίας, ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιμελητής στο Πολυτεχνείο του Aachen Γερμανίας. Έχει εργαστεί την τελευταία 15ετία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και από το 1993 είναι στέλεχος της εταιρείας PLANET A.E. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στρατηγικής, η οργάνωση, ο λειτουργικός ανασχεδιασμός και η βελτίωση της απόδοσης εταιρικών επιχειρησιακών λειτουργιών. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της PLANET A.E. και επικεφαλής του τομέα επιχειρήσεων.

Μετά την εκλογή του κ. Κυπριανίδη συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας.

Η Αρετή Σουβατζόγλου είναι Πρόεδρος –Εκτελεστικό Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο Α. Ανδρέας Βγενόπουλος, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο Γεώργιος Πολίτης Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο Αναστάσιος Κυπριανίδης Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, ο Γεώργιος Ευστρατιάδης Εκτελεστικό Μέλος, ο Ανδρέας Καρταπάνης Εκτελεστικό Μέλος, ο Σπυρίδων Καλακώνας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο Χρήστος Μαρουδής, Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο Ιωάννης Ανδρέου Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο Γεώργιος Ζαχαρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο Ευάγγελος Δεδούλης Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο Μελέτιος Μουστάκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ο Αλέξανδρος Εδιπίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.