Τον σημερινό Πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, Λυκ Κοέν όρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εκπρόσωπό της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism, SSM) των τραπεζών της Ευρωζώνης.

Στο Συμβούλιο του SSM παρίστανται οι εκπρόσωποι από τις εθνικές Εποπτικές Αρχές των 19 χωρών της Ευρωζώνης. Μετέχουν, επίσης, τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ: Εκτός του κ. Κοέν είναι οι Σίρκα Χαμαλάινεν, Τζούλι Ντίξον και Ιγνάσιο Αντζελόνι.

Ο κ. Κοέν θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 11 Μαρτίου, ενώ την προηγούμενη θα έχει τελειώσει τη θητεία του στην Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο του SSM είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ και για την υποβολή σχεδίων αποφάσεων προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

TAGS