Για ένα επιπλέον έτος έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016 παρατείνεται η δυνατότητα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους με μειωμένο αριθμό ενσήμων ώστε να καλυφθούν άνεργοι και περιστασιακά απασχολούμενοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» εστάλη ήδη στα Ταμεία εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ενημερώνονται οι διοικήσεις πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετική διάταξη στην οποία θα προβλέπεται η χορήγηση παροχών σε είδος, έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2016, σε μια σειρά ασφαλισμένων.

Και συγκεκριμένα στις εξής ομάδες:

  • Στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και στα μέλη των οικογενειών τους με τη συμπλήρωση 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο (χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου).
  • Στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του δεύτερου άρθρου του Ν. 3845/2010 (παρ. 8).
  • Στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) και στους υπερήλικους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014.