Το Επιμελητήριο Αχαΐας, έστειλε την 6/2/2015, επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, περιγράφοντας τους βασικούς άξονες συνεργασίας που χρήζουν εξειδίκευσης.

Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

«Με την παρούσα, θα θέλαμε πρώτα από όλα  να σας ευχηθούμε καλή δύναμη για να προχωρήσει το δύσκολο έργο της επανεκκίνησης της Ελληνικής οικονομίας που έχετε αναλάβει. 

Το Επιμελητήριό μας, όπως και τα υπόλοιπα της Χώρας, ως κατεξοχήν εκφραστές της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας , που τόσο έχει υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων, θα ήθελε να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην επιτυχία του παραπάνω εγχειρήματος. 

Όλοι συμφωνούμε πλέον πως η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας τόσο στην Χώρα μας όσο και στην ΕΕ ,  μπορεί να δώσει ουσιαστική διέξοδο στην συνολική προσπάθεια για την αντιστροφή του οικονομικού κλίματος , την μεγέθυνση της οικονομίας , την αύξηση της απασχόλησης και την κοινωνική ειρήνη .

Η προφανής αυτή κατεύθυνση διατυπώνεται  με κάθε ευκαιρία από όλους, απομένει όμως  η  ευθυγράμμιση λόγων και έργων .

Στα πλαίσια αυτά, επιθυμούμε να παραθέσουμε συνοπτικά ορισμένα σημεία παρεμβάσεων που οι φορείς που εκπροσωπούμε μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά ώστε οι όποιες πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις της Κυβέρνησης να  περάσουν στην πραγματική οικονομία με τον ταχύτερο, οικονομικότερο και πλέον αποδοτικό τρόπο .

1. Αναθέρμανση της οικονομίας 

Άμεση προτεραιότητα η τόνωση της ενεργού ζήτησης στην οικονομία που θα επιτρέψει σε ένα ζωντανό οργανισμό να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του επενδυτικού ενδιαφέροντος  και τελικά της απασχόλησης . Βασική  προϋπόθεση ένα  περιθώριο ανάσας για τις ΜΜΕ. 

Σταθερό φορολογικό πλαίσιο και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Το φορολογικό πλαίσιο είναι κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο και στοιχείο που καθορίζει απόλυτα την ανάπτυξη. Συνεπώς η κωδικοποίηση και η σταθερότητα για σημαντικό χρονικό διάστημα, θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο για την ενίσχυση και υποστήριξη των εγχωρίων και ξένων επενδυτών.

Ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με οριστικές αποφάσεις σε βιώσιμο πλαίσιο.

Φορολογική απαλλαγή για τα πρώτα τρία χρόνια των νέων επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα επιχειρούν για πρώτη φορά. Τα οφέλη σε επίπεδο φορολογικών εσόδων, απασχόλησης και συμμετοχής στην κοινωνική συνοχή θα είναι πολλαπλασιαστικά.

Οριστικές λύσεις για τα κόκκινα δάνεια, στα πλαίσια της αναμόρφωσης που σχεδιάζετε. Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή των τραπεζών στην ρύθμιση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να υποχρεωτική και όχι δυνητική όπως είναι σήμερα με τον πρόσφατο νόμο.

Αναμόρφωση του ΤΕΜΠΜΕ, ως μοχλού ενίσχυσης των ΜΜΕ και των εξαγωγών και οριστική ρύθμιση των παλαιών Α και Β φάσης.

Να υποχρεωθούν οι τράπεζες σε συνεργασία με τις ΜΜΕ έναντι προκαθορισμένων στόχων που θα συναποφασισθούν 

Σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 και σύνδεσή του με ρήτρα ανάπτυξης 

2. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα. 

Όλοι συμφωνούμε ότι η Ελλάδα σε αναπτυξιακό επίπεδο γέρνει ανατολικά και δεν είναι ώρα να εξηγήσουμε τους λόγους . Είναι όμως η ώρα να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να επέλθει η απαραίτητη ισορροπία  και άμεσα θα καταθέσουμε  ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση με σαφώς καθορισμένη μεθοδολογία προσέγγισης, συγκεκριμένα εργαλεία και τρόπους εκτέλεσης ,αλλά και διαδικασίες ουσιαστικής μέτρησης των αποτελεσμάτων που θα απαντάει σε αυτή την αναγκαιότητα. 

Στα πλαίσια αυτά ο ταχύτερος  επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας  για την  παραγωγή επώνυμων ,πιστοποιημένων, ασφαλών ανταγωνιστικών  προϊόντων, που θα στοχεύουν στην απόσπαση σημαντικού μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς  είναι επιτακτικός .

Με  έμφαση την παραγωγή και μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων που θα ενσωματώνουν  τεχνολογίες αιχμής  από το χωράφι έως το ράφι και παράλληλα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών δικτύωσης μεταφορών και φιλοξενίας  .

Τα επιμελητήρια μέσα από τους ενδιάμεσους φορείς που έχουν συστήσει και έχουν ως κεντρικό φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ,  ζητούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και στον έλεγχο των προγραμμάτων .

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο η από τα κάτω προώθηση της διαδικασίας και παρέχεται σοβαρό μερίδιο ευθύνης στους τελικούς δικαιούχους, ενώ παράλληλα  ελαχιστοποιείται η μετάθεση ευθυνών και δεν υπάρχει  δικαιολογία αποτυχίας.

Το  πρόσφατο παράδειγμα συνεργασίας  Υπουργείου Ανάπτυξης, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και Επιμελητηρίων μέσα από τους ενδιάμεσους φορείς που έχουν συστήσει όπως ο ΕΦΕΠΑΕ και οι 7 εταίροι του, στην εκτέλεση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο,  ήταν απολύτως  επιτυχημένο διασφαλίζοντας, όπως αποδείχτηκε, την ταχύτητα ,την αξιοκρατία, τη διαφάνεια αλλά και τις στρατηγικές επιλογές του έργου.

Να σας θυμίσουμε ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας,  με άλλα 15 Επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων νήσων, Πελοποννήσου και Ηπείρου, που συνολικά έχουν 148.000 μέλη- μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν συστήσει και συμμετέχουν στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, που έχει έδρα στην Πάτρα και είναι εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ.

3.Νέος αναπτυξιακός νόμος

Πιο ευέλικτος και λιγότερο γραφειοκρατικός (πρόταση που πληροί τις προϋποθέσεις να μπορεί να ξεκινάει άμεσα )

Διαφοροποίηση των κριτηρίων επιλογής ανά τομέα δραστηριότητας και περιοχή εφαρμογής με κριτήριο τις αναπτυξιακές στρατηγικές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Επαναφορά και ενίσχυση του ρόλου αλλά και της δυναμικής  των αφορολόγητων αποθεματικών για την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων

Σύνδεση της πορείας χρηματοδότησης με  την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο

Ενεργό ρόλο των επιμελητηρίων στο σχεδιασμό του και διαχείριση από ΕΦΕΠΑΕ

4. Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρηματιών 

Αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από αυτή την υπηρεσία είναι σίγουρα οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες αλλά και όσοι νέοι θα ήθελαν να “επιχειρήσουν” για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει καλύτερη, θεσμικότερη, πιο έτοιμη και πιο αποκεντρωμένη δομή για να λειτουργήσουν από τα Επιμελητήρια .

Στην δύσκολη πορεία της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας που είναι βασική επιδίωξη όλων μας  επιδιώκουμε την συνεργασία με τον βασικό φορέα χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής στην Χώρα που είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού .

Αναμένουμε άμεσα πρόσκλησή σας για να σας παρουσιάσουμε από κοντά αναλυτικότερα τις προτάσεις και τον σχεδιασμό μας.

κ. Υπουργέ, 

με την θεσμική ιδιότητα που έχω του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Προέδρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων νήσων και Ηπείρου σας δηλώνουμε πως επί των ανωτέρω και όχι μόνο θα είμαστε στην διάθεσή σας, για την υποστήριξη του έργου που έχετε αναλάβει.

Με εκτίμηση, 

ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ»