Η Βρετανία θα πρέπει να συνεχίσει τις πολιτικές μείωσης του δημοσιονομικού της ελλείμματος μετά τις εθνικές εκλογές του Μαΐου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Ο ΟΟΣΑ υπογράμμισε πως πιθανόν θα χρειαστεί η επανεξέταση της απόφασης να εξαιρεθούν από τις μειώσεις των δαπανών οι τομείς της υγείας και της παιδείας.

Ενόψει των εκλογών της 7ης Μαΐου, τα βασικά κόμματα υπόσχονται να μη μειώσουν τις δαπάνες για τα σχολεία ή την υγεία. Όμως ο ΟΟΣΑ, ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι, σημείωσε πως αυτή η επιλογή θα σημάνει απαράδεκτα υψηλές περικοπές σε άλλους τομείς.

Η Βρετανία πρέπει «να συνεχίσει στον δρόμο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής προσαρμογής... και να εξασφαλίσει ότι οι προσπάθειες προσαρμογής γίνονται με δίκαιο τρόπο», υποστήριξε ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του.

Ο ΟΟΣΑ επικαλέστηκε στην έκθεσή του τα αποτελέσματα ερευνών με βάση τις οποίες η προστασία τομέων όπως η υγεία και η παιδεία από τις περικοπές δαπανών θα σήμαινε ότι ο μέσος όρος των περικοπών σε άλλους τομείς θα αυξηθεί σημαντικά σε πραγματικούς όρους, κάνοντας λόγο για ένα ποσοστό 40% μεταξύ των οικονομικών ετών 2010-11 και 2019-20.

«Επομένως η σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής θα πρέπει να επανεξεταστεί, ώστε να ανακουφιστούν από την πίεση που υφίστανται οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη συμβάλει στην προσαρμογή», επισήμανε ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του.

Άλλοι μελετητές διαφωνούν έντονα με τις πολιτικές λιτότητας τις οποίες εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια έκθεση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές λιτότητας αποτέλεσαν έναν περιττό κίνδυνο και προκάλεσαν σοβαρή ζημία στη βρετανική οικονομία.

Ο ΟΟΣΑ προέβλεψε ότι η οικονομία της Βρετανίας θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,6% του ΑΕΠ φέτος, διατυπώνοντας μια εκτίμηση λίγο υψηλότερη από εκείνη της ανεξάρτητης βρετανικής δημόσιας υπηρεσίας η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (2,4%).

Πάντως, ο ΟΟΣΑ επισήμανε ότι η Βρετανία χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα σε έργα υποδομής, ώστε να επιτύχει την αύξηση της παραγωγικότητας την οποία χαρακτηρίζει απαραίτητη προκειμένου να γίνει η οικονομική ανάκαμψη βιώσιμη.