Επιδόθηκε στην εισηγμένη βιομηχανία επεξεργασίας αλουμινίου ΕΛΒΑΛ ΑΕ η από 18-02-2015 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των εναγόντων πρώην μετόχων της ΕΤΕΜ ΑΕ, η οποία στρέφεται κατά της ΕΛΒΑΛ

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ημερομηνία συζήτησης της αγωγής ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου ορίστηκε η 30-03-2015. 

Με την αγωγή τους, οι ενάγοντες (Μάρκος Καλλέργης, Αικατερίνη, συζ. Μάρκου Καλλέργη, Αχιλλέας Καλλέργης και Διονύσιος Ποντίκης), ισχυρίζονται ότι η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕΜ της 24ης Νοεμβρίου 2014, ως βλάπτουσα τα δικαιώματα της μειοψηφίας, είναι μη νόμιμη και άκυρη, αλλά και καταχρηστική. Επίσης ζητούν να γίνει δεκτή η αγωγή τους, να ακυρωθεί η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 24ης Νοεμβρίου 2014 και να καταδικαστεί η ΕΛΒΑΛ στη δικαστική τους δαπάνη. 

Υπενθυμίζεται ότι στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕΜ της 24ης Νοεμβρίου 2014, οι μέτοχοι της ΕΤΕΜ, με ποσοστό 93,71 των παρισταμένων ψήφων, είχαν αποφασίσει, μεταξύ άλλων την έγκριση του από 1/10/2014 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την ΕΛΒΑΛ.
Η ΕΛΒΑΛ, στην ίδια ανακοίνωση, εκτιμά ότι η προαναφερόμενη αγωγή δεν θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο.

TAGS