Η ανεργία αποτελεί ένα από τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την αξιολόγηση των τάσεων που επικράτησαν το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η οικονομική ανάπτυξη επηρεάστηκε από την ταχεία άνοδο των εξαγωγών και την αδύναμη εσωτερική κατανάλωση

Η ανάπτυξη στον τομέα της μεταποίησης παρέμεινε ισχυρή, ενώ η ζήτηση για εξαγωγές της Σλοβενίας είχε «χειροπιαστά» αποτελέσματα και στην ΕΕ, προστίθεται.

Η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων ήταν ακόμη χαμηλότερη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην πτώση στον τομέα των κατασκευών. Επιπλέον, η δραστηριότητα σε μια σειρά ιδιωτικών υπηρεσιών έχει επιβραδυνθεί, γεγονός που δείχνει αδύναμη εγχώρια κατανάλωση.