Εντατικούς φορολογικούς ελέγχους περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015.

Το περιουσιολόγιο για όλους τους φορολογούμενους που θα ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο, καθώς και το ηλεκτρονικό "μάτι" της εφορίας, όχι μόνο για τις καταθέσεις, αλλά και για τα δάνεια και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές θα είναι δύο από τα νέα όπλα της Γενικής Γραμματείας Εσόδων στη μάχη για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει, επίσης, ότι το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, που παρακολουθεί σήμερα την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων, θα επεκταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε όλες τις δανειακές συναλλαγές και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και σε όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα.

Το σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 

 • Βεβαίωση εσόδων πάνω από 1 δισ. ευρώ από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους.
 • Επιπλέον έσοδα 700 εκατομμύρια ευρώ από μερικούς φορολογικούς ελέγχους.
 • Τουλάχιστον 2.000 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου
 • Ολοκλήρωση τουλάχιστον 200 υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις οποίες 40 υποθέσεις απάτης στο ΦΠΑ.
 • Τουλάχιστον 5.000 προληπτικούς ελέγχους.
 • 400 πλήρεις ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις και 500 μερικούς ελέγχους στη ίδια κατηγορία.
 • 900 ελέγχους σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου στους οποίους περιλαμβάνονται υποθέσεις με εμβάσματα στο εξωτερικό, Offshore και φορολογούμενους που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για διάπραξη φοροδιαφυγής.

Στο σχέδιο αναλύονται οι προτεραιότητες και οι επιμέρους δράσεις για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις δράσεις επιδιώκεται μεταξύ άλλων:

 • Η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων,
 • Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου,
 • Η ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού,
 • Η αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων,
 • Η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων,
 • Η βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης,
 • Η αξιοκρατική επιλογή, εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας,
 • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες,
 • Η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών,
 • Η προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος
 • Η δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.