Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε στον υπουργό Οικονομίας το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ κατά σημερινή συνάντηση με τον Γιώργο Σταθάκη.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, μετά τη συνάντηση:

«Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, το ΕΣΠΑ και πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, τα κόκκινα δάνεια, οι αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων και ο χωροταξικός σχεδιασμός των πόλεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις, όπως επίσης θέματα που άπτονται του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, των εκπτώσεων και γενικότερα της λειτουργίας της αγοράς συζητήθηκαν σήμερα. Ο υπουργός άκουσε με ευήκοο αυτί τις τοποθετήσεις του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ και τη δική μου, και θεωρώ ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής από την πλευρά του υπουργείου».

Ο κ. Καββαθάς πρότεινε, μεταξύ των άλλων, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη παρακολούθηση της χρηματοδότησης των ΜμΕ.

Για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε:

  • Επίλυση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, με σαφές δεσμευτικό πλαίσιο για τα τραπεζικά ιδρύματα (τροποποίηση Ν. 4307/2014)
  • Δημιουργία ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων
  • Καθορισμός ύψους δόσης με βάση πραγματικά στοιχεία τζίρου και εισοδήματος (30%)
  • Διαμόρφωση προγραμμάτων για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων.
  • Προώθηση μιας σοβαρής συντεταγμένης επίλυσης της εξίσωσης χρεών προς δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πάγια θέση είναι ότι για την ορθή και αποτελεσματική νομοθέτηση απαιτείται η συστηματική αξιοποίηση και η διαφάνεια των στατιστικών δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα η ενιαία κωδικοποίηση των νομοθετημάτων, να υιοθετηθεί «η αρχή της προτεραιότητας της μικρής επιχείρησης», να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, να εφαρμοστεί η αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω».

Σε ό,τι αφορά την λειτουργία της αγοράς, η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε να καταργηθεί η κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων και στις τουριστικές περιοχές, να αποφασίζεται το ωράριο από την περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς της αγοράς. Να επανέλθουν οι δύο εκπτωτικές περίοδοι, να υιοθετηθεί ο κώδικας δεοντολογίας για την αγορά, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί από τους φορείς και να αναθεωρηθεί η ρύθμιση για την απελευθέρωση των προσφορών.