Αναθεώρησε προς τα κάτω η ΕΛΣΤΑΤ τις εκτιμήσεις της για ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία το 2014.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 0,75%, έναντι της εκτίμησης για αύξηση 0,82%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, παρουσίασε μείωση 0,4% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2014, έναντι της μείωσης 0,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση και είχε ανακοινωθεί στις 13/2/2015. Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2013, παρουσίασε αύξηση 1,3% έναντι της αύξησης 1,7% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, παρουσίασε αύξηση 1,2% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2013, έναντι της αύξησης 1,5% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση.

Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως τα στοιχεία του Δεκεμβρίου για το ισοζύγιο πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως οι δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Οι τριμηνιαίες μεταβολές, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου, έχουν ως εξής:

  • Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2014.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 18,3%.
  • Μείωση 1,3% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,1% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 3,4%).
  • Αύξηση 6,8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 7,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 5,8%).