Στην ανάγκη να αυξηθεί το μερίδιο των επενδύσεων αλλά και να διατηρηθεί παράλληλα η ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναφέρεται η Eurobank.

Οι αναλυτές της Τράπεζας τονίζουν ότι για τον Δεκέμβριο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν ελλειμματικό (-870.1 εκ ευρώ). Σε ετησιοποιημένη βάση, δηλαδή άθροισμα Ιανουαρίου 2014 –Δεκεμβρίου 2014, το αντίστοιχο ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό (1,66 δισ. ευρώ).

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την απόκλιση, θετική ή αρνητική, ανάμεσα στις αποταμιεύσεις (ιδιωτικές και κρατικές) και τις επενδύσεις (ιδιωτικές και κρατικές) που πραγματοποιούνται σε μια οικονομία μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Όπως αναφέρει η Eurobank, η ελληνική οικονομία, μέχρι και το 2009, ήταν μια οικονομία που ο ιδιωτικός της τομέας κατανάλωνε και εξακολουθεί ένα μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής της (ΑΕΠ), δηλαδή αποταμίευε ένα μικρό ποσοστό. Ο δημόσιος τομέας εμφάνιζε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, δηλαδή η συνεισφορά του στις συνολικές αποταμιεύσεις ήταν αρνητική. Το ποσοστό των επενδύσεων επί του συνόλου του ΑΕΠ ήταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος των αποταμιεύσεων και, ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη απόκλιση χρηματοδοτούνταν με εξωτερικό δανεισμό.

Η προσαρμογή προήλθε, κυρίως, από τη μείωση του μεριδίου των επενδύσεων, πτώση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει από το 2008 και από τη μείωση των ελλειμμάτων του κυβερνητικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, δεν προήλθε από τη μείωση του μεριδίου της κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η ψαλίδα ανάμεσα στις αποταμιεύσεις και στις επενδύσεις έκλεισε και το γεγονός αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την άλλη όψη του νομίσματος της επιτευχθείσας προσαρμογής του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Τα έσοδα από ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν το επίπεδο των 13,4 δις ευρώ το 2014 (+10,6% σε σχέση με το 2013), με τις ταξιδιωτικές αφίξεις να εκτινάσσονται πάνω από το επίπεδο των 22 εκατ (+23,0% σε σχέση με το 2013). Για το μήνα Δεκέμβριο (2014), η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου σημείωσε αύξηση. Στη δέκατη θέση της Ευρώπης το λιμάνι του Πειραιά στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων.