Το υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ο οίκος Fitch Ratings επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε ξένο και τοπικό νόμισμα (IDR) σε ΒΒΒ- και ΒΒΒ αντίστοιχα.

Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο υπογραμμίζει την καλύτερη δημοσιονομική θέση της χώρας και την σχετικά θετική οικονομική προοπτική της.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η Fitch προβλέπει ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί περίπου στο 39% του ΑΕΠ.