Η μείωση της ανεργίας είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης της Σερβίας σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Αλεξάνταρ Βούλιν.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, πέρυσι, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε από 23% σε 17,6%.

Η ανεργία στους νέους διαμορφώνεται στο 26,8%, ένα υπερβολικά υψηλό ποσοστό, ανέφερε ο κ. Βούλιν, στη διάρκεια συνέντευξής του στον σταθμό του Βελιγραδίου Pink.

Για το 2015, η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης προβλέπει την υλοποίηση μέτρων που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας, εκ των οποίων το 50% θα αφορά τους νέους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Πέραν των σχεδιαζόμενων και των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων απασχόλησης, η κυβέρνηση ξεκίνησε και την επίλυση προβλημάτων των εταιρειών που τέθηκαν υπό αναδιοργάνωση και διασφάλισε ένα κοινωνικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους που κατατάχθηκαν στην κατηγορία του πλεονάζοντος προσωπικού, είπε ο υπουργός.

Συνολικά, πρόσθεσε ο κ. Βούλιν, ποσό 16 δισεκατομμυρίων δηναρίων θα διατεθεί στο πρόγραμμα και επιπλέον ποσό 500 εκατομμυρίων δηναρίων θα χορηγηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης.