Για την ανάγκη λήψης θαρραλέων μέτρων στις αδειοδοτήσεις αλλά και την πάταξη της διαφθοράς έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Στην παρέμβαση του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της Ενιαίας Αγοράς για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα θετικά βήματα που έχουν γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση, παρότι όπως είπε «διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις που αποτρέπουν τη μεγιστοποίηση των οφελών της».

Σημείωσε, επίσης, ότι «στο στάδιο που βρισκόμαστε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην οδηγηθεί η ΕΕ στην απορρύθμιση σημαντικών τομέων, όπως των εργασιακών σχέσεων και του περιβάλλοντος, όπου αναπόφευκτα τα κράτη-μέλη λειτουργούν σε διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα».

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, «είναι σημαντικό να ομογενοποιήσουμε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας ως βάση τις καλύτερες από τις πρακτικές που ακολουθούνται και να τις ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο».

Αναφέρθηκε, ακόμα, στην ανάγκη λήψης θαρραλέων μέτρων στους τομείς των αδειοδοτήσεων, πάταξης της διαφθοράς, ορθής διαχείρισης των κρατικών προμηθειών και στη σημασία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, στοιχεία τα οποία ανέδειξε ως αναγκαίες πολιτικές για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς.