Την παραίτησή της υπέβαλε από τη θέση της ειδικής διαχειρίστριας της τέως Λαϊκής Τράπεζας, η Άντρη Αντωνιάδου.

Στην επιστολή παραίτησής της, όπως σημειώνεται σήμερα σε σειρά δημοσιευμάτων του κυπριακού Τύπου, η κυρία Αντωνιάδη στρέφεται κατά της Αρχής Εξυγίανσης της τραπέζης (αποτελείται από το Δ.Σ. της ΚΤΚ), σχετικά με την απόφασή της να αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο «Χρύσης Δημητριάδης και Σία ΔΕΠΕ» τον χειρισμό των υποθέσεων κατά του κ. Βγενόπουλου και άλλων προσώπων.

Η κυρία Αντωνιάδου ανέλαβε τη διαχείριση της Λαϊκής προ διετίας με στόχο να διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας προς όφελος των καταθετών της.

Στα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής είναι η σημαντική συμμετοχή στην Τράπεζα Κύπρου και οι θυγατρικές της στο εξωτερικό.

Είχε υπολογιστεί στις αρχές του 2014 ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής ανέρχονται στα 750 εκατ. ευρώ.