Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority, EBA) αποφάσισε να μην διεξάγει φέτος άσκηση αντοχής (stress test) των τραπεζών και να αρχίσει την προετοιμασία για την επόμενη άσκηση αντοχής που θα γίνει το 2016, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, φέτος η EBA θα διεξάγει μία άσκηση διαφάνειας, αντίστοιχη με αυτή του 2013, η οποία θα παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία των ισολογισμών και χαρτοφυλακίων των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Στην ανακοίνωσή της, η EBΑ σημειώνει ότι η απόφασή της για τη μη διεξαγωγή stress test το 2015 βασίζεται στην αναγνώριση της προόδου που έκαναν οι τράπεζες της ΕΕ αναφορικά με την ενίσχυση των κεφαλαιακών τους θέσεων, ως αποτέλεσμα του ελέγχου ποιότητας ενεργητικού τους (asset quality review) και της πανευρωπαϊκής άσκησης αντοχής που έγιναν το 2014.

Επιπλέον, σημειώνει η ανακοίνωση, πριν από τις προσπάθειες αυτές είχαν προηγηθεί αρκετά χρόνια κεφαλαιακών αυξήσεων, παρακινημένες από την άσκηση ανακεφαλαιοποίησης της EBA του 2011/12, οι οποίες οδήγησαν τις ευρωπαϊκές τράπεζες να ενισχύσουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις κατά περισσότερο από 200 δις. ευρώ και να αρχίσουν την άσκηση του 2014 με ένα ποσοστό ιδίων κεφαλαίων πρώτης βαθμίδας (CET1 ratio) 11,5%.

Το CET1 των μεγαλύτερων τραπεζών της ΕΕ διαμορφώνεται τώρα πάνω από το 12% έναντι 9,2% τον Δεκέμβριο του 2011.