«Η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη, και η οικονομική σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα εντός της ευρωζώνης είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη».

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Συμβούλιο των Προέδρων του ΣΕΒ και των Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων (ΣΒΒΕ,ΣΒΘΚΕ,ΣΒΠΔΕ,ΣΒΑΠ), που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στην πόλη του Βόλου.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν τις ενέργειες εκείνες που καταβάλει η κυβέρνηση για να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ, να ανασυγκροτήσει την ελληνική παραγωγική βάση, να αποκαταστήσει την κοινωνική συνοχή και να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό θεσμών και νοοτροπιών.

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας αποφάσισαν ακόμη να υποβάλουν άμεσα δέσμη 25 προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία «για τη στήριξη μιας βιομηχανικής πολιτικής που θα στοχεύει στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, με την αξιοποίηση υπαρχουσών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων».

Επισημάνθηκε τέλος ότι η τρέχουσα οικονομική αβεβαιότητα στραγγαλίζει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος λειτουργίας τους, αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για την επιβίωση τους, και αποτρέπει τις επενδύσεις και την αύξηση της απασχόλησης.