Το ποσό των  1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97% από 2,75% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 4 Φεβρουαρίου 2015, ενώ ο δείκτης κάλυψης παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,3.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΔΔΗΧ κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.138 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, στις 12 μμ.

TAGS