Σε ιστορικό χαμηλό αποφάσισε να διατηρήσει η Τράπεζα της Αγγλίας τα επιτόκιά της, ενώ αμετάβλητο διατήρησε και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Ειδικότερα, τα επιτόκια διατηρήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,5%, ενώ το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης παραμένει αμετάβλητο στο 0,5%.