Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το 2014, την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

-17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014 Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της
Τραπέζης στο διαδίκτυο (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

-17.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

TAGS