Την επισήμανση πως ο κίνδυνος Grexit μπορεί να μην είναι το βασικό σενάριο, όμως θα εξακολουθήσει να αποτελεί κίνδυνο καθώς θα γίνονται πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και καθώς η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθεί να διατηρήσει τη στήριξη στο εσωτερικό της χώρας για τη συμφωνία που θα συνάψει, κάνει ο οίκος Fitch

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο η ευρωζώνη θα υποστεί σημαντικό σοκ αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, όμως αυτό θα ήταν απίθανο να πυροδοτήσει μια συστημική κρίση, όπως αυτή του 2012, ή ταχεία έξοδο και άλλης χώρας. 

Όπως αναφέρεται η ευρωζώνη έχει αναπτύξει μηχανισμούς για να αποτρέψει μια κατάρρευση που θα οδηγούσε σε χρεοκοπία κράτους, αλλά και για να μετριάσει τη μετάδοση από τη μια χώρα στην άλλη. Έτσι, μια αλυσιδωτή αντίδραση από ενδεχόμενο Grexit δεν είναι πιθανό να οδηγήσει τελικά σε διάλυση της ευρωζώνης.

Η έκθεση άλλων χωρών της ευρωζώνης μέσω των διακρατικών δανείων και του EFSF είναι περιορισμένη, ενώ έχουν ήδη συνυπολογίσει τα χρέη αυτά, και έτσι τα μικτά χρέη της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν θα επηρεαστούν άμεσα. Ο διεθνής οίκος θεωρεί επίσης πως το κόστος για τα κράτη από μια κήρυξη χρεοστασίου στα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και από την Τράπεζα της Ελλάδος στις υποχρεώσεις της για το Target 2 θα ήταν διαχειρίσιμο.

Ένα Grexit θα έδειχνε πως η συμμετοχή στη νομισματική ένωση απαιτεί πολιτική αποδοχή μιας σφιχτής δημοσιονομικής στάσης και μη δημοφιλών μεταρρυθμίσεων ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία που θα μπορεί να προσαρμόζεται εσωτερικά, τονίζει ο οίκος.

TAGS