Συνολικά 101,7 εκατομμύρια ευρώ εισέπραξε σε τόκους μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2014 η Αυστρία από την Ελλάδα, για τη συμμετοχή της Βιέννης στο πακέτο βοήθειας προς την Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία από το αυστριακό υπουργείο Οικονομικών, τα οποία δημοσιεύει στο αυριανό (Σάββατο) φύλλο της η αυστριακή εφημερίδα Die Presse, η ελληνική κυβέρνηση είχε εμβάσει μέχρι τις 31.12.2014 το ποσό αυτό στην Αυστρία, για την έως τώρα συμμετοχή της στα δάνεια προς την Ελλάδα με 1,56 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Βιέννη έχει αναλάβει επιπλέον εγγυήσεις ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για δάνεια στο πλαίσιο του EFSF.