Συμψηφισμό ποσών που κατασχέθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων προβλέπει μεταξύ άλλων η ρύθμιση για τις 100 δόσεις της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 1/2/2015 χρέη προς τα Ταμεία.

Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ) καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ με μηδενικό εισόδημα για το 2014, προβλέπεται περίοδος χάριτος 12 μηνών, χωρίς τη λήψη κανενός αναγκαστικού μέτρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των χρεών τους ως τις 31 Μαρτίου 2016.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον ΟΑΕΕ υπάρχουν πάνω από 125.000 διακόψαντες και άλλοι 15.000 από το ΕΤΑΑ, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τη ρύθμιση αυτή και να εντάξουν όλες τις οφειλές τους όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η αίτηση για ένταξη στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Παράλληλα, στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους με τις δυο προηγούμενες ρυθμίσεις (ν.4152/13 και 4305/14) και θέλουν να μεταφερθούν στη νέα και πιο ευνοϊκή αποπληρωμή των χρεών τους, παίρνοντας μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των προσαυξήσεων για την εναπομείνασα οφειλή, καθώς και όσοι έχουν ενταχθεί στον προσωρινό διακανονισμό οφειλών του ν. 3943/2011, εφόσον το υπόλοιπο της οφειλής τους υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Επίσης, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ) καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, προβλέπεται η αναστολή όλων των εισπρακτικών μέτρων και των διώξεων για 12 μήνες, ύστερα από αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς, μέχρι τις 31/3/2016.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, η νέα ρύθμιση αφορά πάνω από 1 εκατ. οφειλέτες με βεβαιωμένα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί από τα Ταμεία στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι και αρμόδιο για την είσπραξή τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

  1. Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες την 1η Φεβρουαρίου 2015, με αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν οι οφειλέτες στα Ταμεία τους ως τις 30 Απριλίου 2015.
  2. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1/2/2015 και εφεξής.
  3. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται μέχρι και τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.
  4. Η ρύθμιση της οφειλής γίνεται μέχρι και σε 100 δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ μηνιαίως.
  5. Όταν το ποσό της οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ, επιβάλλεται τόκος 0,25% μηνιαίως (3% ετησίως) στο ανεξόφλητο ποσό, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση ή ποινή. Για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται επιτόκιο.
  6. Στους οφειλέτες οι οποίοι θα ενταχθούν στη ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών (εξαιρουμένου του προστίμου των 10.550 ευρώ για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία), η οποία, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, διαμορφώνεται ως εξής:
  • Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή.
  • Έκπτωση 70% για ρύθμιση έως 50 δόσεις.
  • Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις.

      7.  Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης ένταξης του οφειλέτη στη ρύθμιση.

      8.  Οι οφειλέτες μπορούν να καθυστερήσουν μία δόση ανά 12 μήνες και όχι παραπάνω.